Kézbesítési megbízott szolgáltatás a Logosz Cégcsoportnál

A Logosz Cégcsoport 2005-ben kezdte meg a működését. Nem csupán székhelyszolgáltatással, hanem cégalapítással, cégmódosítással, cég adás-vétellel és bélyegzőkészítéssel is foglalkozik, Magyarországon 19 különböző irodában.

Minden cégnek, vállalkozónak szüksége van székhelyre. A Logosz Cégcsoport, mint székhelyszolgáltató is szerepel a piacon. A székhelyszolgáltatás minden vállalkozó számára elérhető, aki nem tud egy olyan székhelyet megjelölni, ahová a hivatalos levelei, küldeményei érkezhetnek, illetve ahol a Nemzeti Adó – és Vámhivatal munkatársait fogadni tudja. A Logosz Cégcsoport a székhelyszolgáltatás mellett, kézbesítési megbízott szolgáltatást is nyújt az ügyfelei számára.

A kézbesítési megbízott a törvény értelmében

A 2006. évi V. törvény 31. § 2. bekezdése kimondja: „Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni.”

Kézbesített megbízott lehet minden olyan szervezet, amely magyarországi székhellyel rendelkezik, illetve állandó magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személy is lehet. Ki nem lehet kézbesítési megbízott? A cég tagjai, vezető tisztségviselői, és a felügyelőbizottsági tagok sem lehetnek kézbesítési megbízottak.

A kézbesítési megbízott minden olyan esetben kötelező, amikor a bejegyzési kérelemben külföldi állampolgár van, nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve ha jogi személy nélküli gazdasági társaság van.

A kézbesítési megbízott feladatai

A kézbesítési megbízott feladatairól a 2006. évi V. törvény 31. §-ának 3. bekezdése rendelkezik. E szerint, az az egyik kiemelet feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.

A Logosz Cégcsoport, mint kézbesítési megbízott

A Logosz Cégcsoport csomagajánlataiban is szerepel a kézbesítési megbízott szolgáltatás azon ügyfelek részére, akik székhelyszolgáltatást is rendelnek. A szolgáltatást igénybe lehet venni ½, 1 és 2 évre. A szerződés hűségnyilatkozat és rejtett költségek nélkül értendő.

A kézbesítési megbízási szerződés alapján a Logosz Cégcsoport a következő feladatokat látja el: átveszi a külföldi állampolgár részére érkezett hivatalos leveleket, ezeket a leveleket beszkenneli és e-mailben, online formában továbbítja.

A külföldi állampolgárnak tudnia kell, hogy amennyiben lejárt a kézbesítési megbízási szerződés, úgy kötelessége a szerződést meghosszabbítania, vagy új kézbesítési megbízottat szükséges választani, és ezt minden esetben a Cégbíróság felé jeleznie is szükséges.

MEGOSZTÁS