Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

A Hellokata.hu weboldalának tartalma, szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a szerkesztőség előzetes engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit, bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni esetleg kinyomtatni. A honlap tartalmának bármilyen célú szolgáltatásként való továbbfelhasználása hangsúlyozottan csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az itt fellelhető tartalmak ettől eltérőkezelése szerzői jogi vita tárgyát képezheti.

Adatkezelés, adatvédelem

Az adatkezelést mindenkor a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően végezzük. A fórumba történő önkéntes regisztrációkor a felhasználó hozzájárul e-mail címének nyilvánosságra hozatalához. A felhasználóktól egyéb személyes adatok megadását nem kérjük.

Regisztrált felhasználóink számára meghatározatlan időközönként – ellenkező rendelkezés hiányában – hírlevelet küldhetünk. Ellenkező rendelkezésnek tekintendő a hírlevél lemondás opció használata.

A felelősség kizárása

A Hellokata.hu a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de semmilyen szavatosságot nem vállal az összes adat pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vonatkozóan.

A Fórumon található bejegyzések a hozzászóló nézeteit tükrözik, nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért. Nem áll módunkban ellenőrizni a Fórum keretein belül keletkezett minden hozzászólást, aminek következtében akár hamis, megtévesztő információk is közlésre kerülhetnek. Az oldal üzemeltetője mindent elkövet, hogy minél hamarabb eltávolítsa a Fórumból az általánosan kifogásolható anyagokat, a másokat sértő, obszcén, rágalmazó, gyűlöletkeltő, és olyan tartalmakat, mely törvényt sért.

A Hellokata.hu oldalain külső honlapokra mutató hivatkozások (linkek) is találhatók. A kiadó semminemű felelősséget nem vállal e hivatkozások által elért honlapok tartalmáért, illetve biztonságáért.

A Hellokata.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, avagy más hasonló okból származnak.

A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jog-sértő tartalmakat, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális,erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

A Felhasználó által feltöltött / küldött tartalom a megjelenés időpontjától a Hellokata.hu tulajdonát képezi, a felhasználó kártérítési vagy egyéb pénzbeli juttatásra a Hellokata.hu szerkesztőségét / szerkesztőit / kiadóját / tulajdonosát nem kényszerítheti, kérésre a feltöltött / küldött tartalmat letöröljük. A Felhasználó által feltöltött / küldött tartalom mindig tartalmazza a szerző nevét, kérés esetén elérhetőségét.

Amennyiben bárki önmagát vélné felfedezni fotókon illetve videókon, a Hellokata.hu-val, illetve a szóban forgó rendezvény szervezőjével szemben, semmilyen kártérítési igény benyújtására nincs lehetősége.

A Hellokata.hu szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy szűrje a beérkező cikkeket, esetenként javítsa, annak tartalmi lényegén nem változtatva átírja.

A beküldött cikkekre a “felhasználók által feltöltött tartalom” pontjai vonatkoznak, ezeket pár sorral feljebb már leírtuk.

A Hellokata.hu fenntartja a jogot arra, hogy szubjektív mérlegelést követően az apróhirdetések rovatból bármilyen feladott hirdetést eltávolítson a hirdetés lejárta előtt.