Testületi ülés Nagykátán

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 24-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Nagykáta Város Közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Városi Rendőrkapitány

3./ Beszámoló Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője

4./ Rendelet alkotás a gyermek étkeztetés térítési díjáról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak megállapításáról
Előadó: polgármester

5./ Nagykáta Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: polgármester

6./ Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: polgármester

7./ A nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről és a strandfürdő igénybevételéért fizetendő díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester

8./ Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása felülvizsgálata
Előadó: polgármester

9./ Sportcélú támogatásra pályázat kiírása
Előadó: polgármester

10./ Egyebek

10/1. Strandfürdő területén lévő vendéglátó egység működtetésre kiírt pályázat elbírálása
Előadó: polgármester10/2. Az Elisium Kft. szerződés módosítása
Előadó: polgármester

10/3. Megbízási szerződés pályázatírásra
Előadó: polgármester

10/4. Orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása
Előadó: polgármester

10/5. Ajánlat buszvárók építésére és felújítására
Előadó: polgármester

10/6. Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 4. (2666 hrsz) ¼-ed tulajdoni hányadának megvásárlása
Előadó: polgármester

10/7. Nagykáta, Arany J. u. 5. szám, 1341 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: polgármester

10/8. Nagykáta, 0508/9 és 0508/20 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: polgármester

10/9. A 2015/2016. nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának engedélyezése, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: polgármester

10/10. A 17/2015. (II.23.) kt. határozat visszavonása (Pályázat benyújtása testvérvárosi programra)
Előadó: polgármester

10/11. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház és Tájház szolgáltatási díjainak felülvizsgálata
Előadó: polgármester

10/12. Tápió-HajtaVízgazdálkodási Társulattal kötendő megállapodás elfogadása
Előadó: polgármester

10/13. „Nagykátai Szakrendelőért” Egyesület kérelme
Előadó: polgármester

10/14. Közgyógyellátás ügyben tett fellebbezés elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

10/15. Önkormányzati segély ügyben tett fellebbezés elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

10/16. Nívódíj odaítélése
Előadó: polgármester

MEGOSZTÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here