Testületi ülés Nagykátán

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 23-án (hétfő) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ A város 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester

2./ Rendeletalkotás települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Előadó: polgármester

3./ A KMOP -4.7.1-13-2013-0007 jelű „az ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges informatikai fejlesztések konzorciumi keretek között történő megvalósítása Nagykáta, Mende, Szentmártonkáta, Tápiószele és Úri települések Önkormányzatánál” pályázat eredményhirdetése
Előadó: polgármester

4./ Pályázat benyújtása az „Európa a polgárokért” program 2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel Testvérváros – programra
Előadó: polgármester

5./ Pályázat benyújtása a Nemzetközi Visegrádi Alap kulturális programtámogatások, kisprojektek/ International Visegrad Fund Small Grands 2015. programra
Előadó: polgármester

6./Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: polgármester

7./ Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: polgármester

8./ Egyebek

8/1. A 313/2014. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (MNV Zrt. felé tulajdonjog átruházási kérelem benyújtása)
Előadó: polgármester8/2. Keglevich Kápolna felújításához szükséges építési engedélyezési terv elkészítése
Előadó: polgármester8/3. Feladatellátási megállapodás jóváhagyása (Mátray Gábor Általános Iskola- Városgazdálkodási Szervezet – Önkormányzat)
Előadó: polgármester

8/4. Nagykáta SE előlegigénylési kérelme
Előadó: polgármester

8/5. Dr. Angyal József Sándorné dr. Bogáthy Beáta kérelme feladatellátási szerződés módosítására
Előadó: polgármester

8/6. Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelme a CZU-431 forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonba adására
Előadó: polgármester

8/7. A Nagykáta Csalogány u. 8. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
Előadó: polgármester

8/8. Szívós Pálné ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: polgármester

8/9. Jakab Zoltánné ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: polgármester

8/10. Díszpolgári cím adományozása
Előadó: polgármester

8/11. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

8/12. Fellebbezés elbírálása közgyógyellátási ügyben
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

MEGOSZTÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here