Testületi ülés Nagykátán

Ma délután 14 órai kezdettel Nagykáta Város Önkormányzata testületi ülést tart, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. A helyszín a Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: alpolgármester

2./ A 2013. évi költségvetés módosítása
Előadó: alpolgármester

3./ A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás)
Előadó: alpolgármester

4./ Az önkormányzat intézményeiben a gyermekek napközbeni, valamint a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak, alkalmazott élelmezési normáinak megállapításáról szóló 24/2006.
(XII.6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: alpolgármester

5./ Beszámoló a Nagykáta város önkormányzatánál 2013. évben végzett belsőellenőrzési tevékenységről
Előadó: alpolgármester

6./ Egyebek
6/1. A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Kft. non-profíttá tétele
Előadó: alpolgármester

6/2. Városi Napközi Otthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátására pályázat kiírása
Előadó: alpolgármester

6/3. Vállalkozói szerződés módosítása (piaccsarnok építése)
Előadó: alpolgármester

6/4. Gyalogos átkelőhelyek átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: alpolgármester

6/5. Mátray Gábor Általános Iskola kazáncseréje
Előadó: alpolgármester

6/6. NAV iroda felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: alpolgármester

6/7. A Városgazdálkodási Szervezet részére előirányzat biztosítása közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Előadó: alpolgármester

6/8. A Városgazdálkodási Szervezet igazgatójának kérelme gépjárművezetői képesítő igazolvány megszerzésével kapcsolatban
Előadó: alpolgármester

6/9. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola indítványa haszonbérleti szerződés megkötésére
Előadó: alpolgármester

6/10. Keglevich kápolna felújítása érdekében építési engedélyezési terv elkészítése
Előadó: alpolgármester

6/11. Nagykáta, Tavasz u. 22. szám alatti önkormányzati bérlakás vízbekötése
Előadó: alpolgármester

6/12. Nagykáta, Zárda utcai lakosok kezdeményezése a Zárda utca sétáló utcává alakítására
Előadó: alpolgármester

6/13. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előadó: alpolgármester

6/14. Önkormányzati bérlakás kérelmek
Előadó: Bizottság elnöke

6/15. Kocsi Sándorné Nagykáta, Lehel u. 3. szám alatti lakos önkormányzati segély ügyében tett fellebbezése
Előadó: Bizottság elnöke

Láttál valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írd meg nekünk vagy küldj róla fotót, akár névtelenül is: hellokata.hu@gmail.com

MEGOSZTÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here