Testületi ülés Nagykátán

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 13-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet)

Napirendi pontok:
1./ Előzetes egyeztetés a 2017. évi költségvetésről
Előadó: polgármester

2./ 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester

3./ Pályázat benyújtása a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzat utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szüksége erő- és munkagébek beszerzése (VP6-7.2.1 -7.4.1.2-16) pályázati kiírásra
Előadó: polgármester

4./ dr. Botka Klára háziorvos számára rendelő biztosítása
Előadó: polgármester

5./ Egyebek
5/1. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: polgármester
5/2. A Fürdőház igénybevételéért fizetendő díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester
5/3. Városgazdálkodási Szervezet szolgáltatási díjainak felülvizsgálata
Előadó: polgármester
5/4. Nagykátai Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjének kérelme előirányzat átcsoportosítására
Előadó: polgármester
5/5. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
5/6. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
MEGOSZTÁS