Rendkívüli testületi ülés Nagykátán

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A KMOP-4.7.1-13-2013-0007 kódszámú, „Az ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges informatikai fejlesztések konzorciumi keretek között történő megvalósítása Nagykáta Mende, Szentmártonkáta, Tápiószele és Úri települések Önkormányzatánál.” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlattételi felhívás közzététele
Előadó: polgármester

3./ A Nagykáta, Dózsa Gy. út 19/g. számú (volt kistérségi iroda) ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester

5./ A Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatal hivatalvezetőjének helységhasználati kérelme (Okmányiroda átalakítási idejére)
Előadó: polgármester

6./ A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Előadó: polgármester

7./ Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kérelme
Előadó: polgármester

8./ 288/2014.(XII.2.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (Térfigyelő kamerarendszer helyszíne)
Előadó: polgármester

9./ Takács Piroska támogatási kérelme könyvkiadáshoz
Előadó: polgármester

10./ Nagykátai Gyógy-és Strandfürdő területén lévő vendéglátó egység működtetése
Előadó: polgármester

11./ Egyebek
Előadó: polgármester

MEGOSZTÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here