Megkezdődött a bányászati koncessziós pályázatok elbírálása

2015 áprilisában jelentek meg a bányászati koncessziós felhívások szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére (Battonya-Pusztaföldvár Észak, Berettyóújfalu, Dány, Lakócsa, Mogyoród, Nagykáta, Ócsa, Püspökladány és Sellye területeken), a „Dubicsány I. – szén” bányatelken barnakőszén feltárására és kitermelésére. A felhívásokra határidőben beérkező összesen 17 pályázat mindegyike formailag érvényesnek minősült. Sellye szénhidrogén-területre és Dubicsány szénterületre nem érkezett ajánlat – tudatta az OBJEKTÍV Hírügynökséggel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A pályázatok értékelését a nemzeti fejlesztési miniszter által létrehozott Minősítő Bizottságok a benyújtástól számított kilencven napon belül elvégzik. A bizottság javaslata alapján a tárca vezetője dönt a koncessziók megadásáról. Az értékelés részletes szempontrendszerét, a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra vonatkozó szabályok megjelölését, a koncessziós szerződés tervezetének szövegét a pályázati kiírás tartalmazta.
A nemzetközi iparági gyakorlattal összhangban álló hazai bányászati koncessziós rendszer hozzájárul a hazai ásványvagyon fenntartható és gazdaságos hasznosításához. A fejlesztési tárca továbbra is olyan átlátható, kiegyensúlyozott, egyenlő elbánást biztosító és részvételre ösztönző pályázati feltételrendszert kíván alkalmazni, amely nagyban elősegíti az ágazati beruházásokat.
A befektetők hazai szénhidrogén koncessziós lehetőségek iránti növekvő érdeklődése, a fokozódó verseny azért is különösen figyelemre méltó, mert a nemzetközi iparági környezet alacsony beruházási aktivitással jellemezhető. A minisztérium a jövőben újabb szénhidrogén koncessziós pályázatok kiírását tervezi. Szén feltárására és kitermelésére, geotermikus energia kutatására irányuló pályázatot azonban csak megalapozott befektetői kezdeményezésre kíván meghirdetni.
A Minősítő Bizottságok munkájának zavartalansága és a versenysemlegesség biztosítása érdekében a koncessziós pályázatokról további információ csak az értékelés lezárása után, az eredményhirdetést követően adható.
Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség

MEGOSZTÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here